หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ประชุมร่วมกับ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 , 17:01:31     (อ่าน 1,376 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ประชุมร่วมกับ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

----------------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี พลอากาศตรีพิศณุ  ไพบูลย์ ราชองครักษ์ในพระองค์ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน คณะทำงาน และเลขานุการฝ่ายต่าง ๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อตรวจการเตรียมความพร้อมของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจพื้นที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจพื้นที่ พร้อมทั้งพิจารณาร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังข้อชี้แนะและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่การดำเนินงานที่คณะทำงานแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบดำเนินการให้สำเร็จตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานในพิธีดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมตอบข้อซักถามคณะทำงานที่มีข้อสงสัย ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว