หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 , 16:03:27     (อ่าน 751 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

--------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563 โดยมี  นายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การการกุศล องค์กรภาคเอกชน นายสมาคม ประธานชมรม ประธานมูลนิธิ และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อเป็นจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

-----------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว/ภาพ