หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 , 12:54:30     (อ่าน 720 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ นำบุคลากร และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงาน วันรำลึกแห่งความดีและเชิดชูคนดีศรีอุบลราชธานี  โดยมี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน พร้อมด้วยญาติพี่น้องชั้นลูกชั้นหลานของวีรชนผู้กล้า ทหารผ่านศึกสงครามมหาเอเชียบูรพา ผู้แทนชาวต่างชาติซึ่งเป็นลูกหลานของทหารฝ่ายพันธมิตร ร่วมวางพวงมาลา อ่านสารสดุดี และกล่าวขอบคุณชาวอุบลราชธานี ผู้มีพระคุณต่อเชลยศึกในสงครามครั้งนั้น ณ อนุสาวรีย์แห่งความดีชาวอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2563

              ทั้งนี้ ย้อนหลังไปเมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ในปี พ.ศ.2484ประเทศญี่ปุ่นได้ส่งทหารเข้าสู่ประเทศไทย และได้จับทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรไว้เป็นเชลยศึกจำนวนมาก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ญี่ปุ่นได้ใช้เป็นที่กักกันเชลยศึก ชาวอุบลราชธานี ที่พบเห็น ด้วยความเป็นคนมีจิตเมตาสงสาร จึงได้นำอาหารเครื่องนุ่งห่มมาให้เชลยศึกเหล่านี้ แต่ก็ได้รับการขัดขวางจากทหารญี่ปุ่น ถึงขั้นทำร้ายลงโทษ    ด้วยความดี ดังกล่าว ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นเชลยศึกเหล่านี้ ได้ถูกปลดปล่อย และได้ระลึกถึงคุณงามความดีของชาวอุบลราชธานี ที่มีจิตเมตตากรุณา จึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขาได้เคยเป็นเชลยศึกอยู่ที่นี่ และได้รับความเมตตากรุณาจากชาวอุบลราชธานี จนทำให้มีกำลังในที่จะต่อสู้เพื่อให้ชีวิตรอดต่อไป และพร้อมใจกันให้นามอนุสาวรีย์แห่งนี้ว่า อนุสาวรีย์แห่งความดี (The Monument of Merit) โดยในวันที่ 11พฤศจิกายน ของทุกปี จะมีชาวต่างประเทศเช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ ได้เดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสักการะและให้ความสำคัญกับอนุสาวรีย์แห่งความดี ที่เชลยศึกและลูกหลาน ได้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมจิตอาสา เชิญพวงมาลาหน่วยงานตามลำดับ พร้อมช่วยงานในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ