หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงพยาบาล โรงงานต้นแบบ อาคารต้นแบบแปรรูป และฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 , 07:58:18     (อ่าน 1,045 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมคณะ

ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงพยาบาล โรงงานต้นแบบ อาคารต้นแบบแปรรูป และฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-------------------------------------

         เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากนั้นเดินทางไปยังโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการพบปะผู้ประกอบการ นักศึกษา และ Startupเยี่ยมชมพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างกลุ่มอาคารในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมอาคารโรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (Pilot Plant) ซึ่งอาคารดังกล่าวสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร วิสาหกิจ SME และ Startup ในพื้นที่ ซึ่งโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือ อาคาร PILOT PLANT หลังนี้ มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 2,300 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนการผลิตซึ่งประกอบด้วยห้องตัดแต่ง ห้องปรุง-ผสมแบบดิบ ห้องปรุงสุก ห้องบรรจุ และห้องแช่แข็ง รวมถึงห้องประชุม ห้องฝึกอบรม และห้องชิม ด้วย โรงงานนี้พร้อมให้บริการในหลายรูปแบบ ได้แก่ การให้บริการเครื่องจักร การให้บริการสายการผลิต การให้บริการวิจัย พัฒนา และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงรับผลิตผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการด้วย

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว