หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            หอการค้า 4 จังหวัดอีสานใต้ เยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อค คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 , 23:49:01     (อ่าน 860 ครั้ง)  


              คุณสมชาติ พงคพนาไกร  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2   และ คุณนิมิตร สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  นำคณะกรรมการบริหารของหอการค้ากลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ประธานหอการค้า เลขาธิการกรรมการ และ yec ของจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ อำนาจเจริญ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัด และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อค (ฺBiofloc) และการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบ IOT ณ ฟาร์มประมง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563