หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพลิกโฉมสมรรถนะนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยหลักสูตรพันธุ์ใหม่


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 , 22:57:50     (อ่าน 836 ครั้ง)  


สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดอบรม “โครงการพลิกโฉมสมรรถนะนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยหลักสูตรพันธุ์ใหม่”

-------------------------------------

          วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรม “โครงการพลิกโฉมสมรรถนะนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยหลักสูตรพันธุ์ใหม่” ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมบอลรูม A – B โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “พลิกโฉมสมรรถนะนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยหลักสูตรพันธุ์ใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เปิดมุมมองการสร้างและพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูงขึ้น และเป็นไปตามที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว