หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ จัดงานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2563


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 , 11:33:23     (อ่าน 909 ครั้ง)  


สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ  จัด “งานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2563”

--------------------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัด “งานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2563” ณ ลานสันทนาการ 70 ไร่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานและ นายณัฐนันท์  แก่นเกษ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2563ครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดงานประเพณีครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดและร่วมลอยกระทง และยังได้รับการสนับสนุนจากคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

          สำหรับการจัด “งานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2563”ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ภายในงานได้จัดเตรียมสถานที่ให้ลอยกระทง และจัดให้มีกิจกรรมการประกวด  UBU ANGEL 2020  ประจำปี  2563 การประกวด Halloween night in loykrathong festival 2020 และชมการแสดงจากชมรมกันเกราบันเทิงศิลป์ตลอดการจัดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงและชมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานจำนวนมาก

--------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว