หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 , 15:25:21     (อ่าน 870 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน

                วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณ ที่ดูแลการพิจารณาและวิเคราะห์งบประมาณของมหาวิทยาลัย ในโอกาสตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับพร้อมเปิดการประชุม และ ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กล่าวรายงานการประชุม และรายงานผลการดำเนินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จากนั้น สำนักงบประมาณ ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกิจการภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนของ โรงพยาบาลมหาวิทยาอุบลราชธานี ,อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ,ศูนย์สัตว์ทดลอง ,อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ ,อาคารต้นแบบ Pilot Plant ,สถานที่ใช้ก่อสร้างโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา และการประชุมรับฟังข้อเสนอ จากทาง สำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังใหม่เป็นลำดับสุดท้าย