หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.นิเทศฯ ม.อุบลฯ ต่อยอดจากรายวิชาวาทนิเทศสู่การพูดเพื่อเสริมพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 ตุลาคม 2563 , 13:57:09     (อ่าน 1,033 ครั้ง)  


นศ.นิเทศฯ ม.อุบลฯ ต่อยอดจากรายวิชาวาทนิเทศสู่การพูดเพื่อเสริมพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ

          หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมในรายวิชาวาทนิเทศ (Speech Communication ) เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 70 คน ได้ต่อยอดเนื้อหาจากรายวิชาที่เกี่ยวกับการพูดจรรโลงใจ (Entertaining Speech) สู่การลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการสื่อสารในที่สาธารณะ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook โดยจัดกิจกรรมในเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ Lockard Conference Room ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          กิจกรรม Speech communication มีการจัดขึ้นด้วยการเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวกับการฟัง การพูดภายในบุคคลและระหว่างบุคคล เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ การอ่าน การจับประเด็น และการประยุกต์ใช้การพูดสำหรับงานนิเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดเนื้อหาและการลงมือปฏิบัติจริง โดยนักศึกษาต้องพูดในที่สาธารณะผ่านบทพูดที่เตรียมมาในเวลา 1 นาที เนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมพลังบวกหรือสร้างแรงบันดาลใจผ่านประสบการณ์ของนักศึกษาโดยตรง นอกจากนั้นยังต้องมีการตอบคำถามซึ่งเกี่ยวข้องกับรายวิชา  และ Keyword คำสำคัญ ในเวลา 30 วินาที ซึ่งนักศึกษาได้มีการฝึกฝนเรื่องของการเตรียมความพร้อมทบทวนเนื้อหาของวิชาเพื่อเตรียมสอบปลายภาค

          นายณริศม์ ศรีสาย ผู้เรียนในรายวิชาวาทนิเทศ ได้สื่อสารในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเปิดรับคลิปวีดีโอในอินสตาแกรมที่มีเด็กคนหนึ่งพูดกับชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษอย่างชำนาญ เขาจึงได้เปิดรับสื่อทุกอย่างที่มีภาษาอังกฤษ ทั้งภาพยนตร์ เพลง หนังสือหรือคลิปสอนภาษาอังกฤษซึ่งทำให้ตัวเขากล้าที่จะพูดและใช้บ่อยมากขึ้น ซึ่งเขามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเรียนรู้

          นายตริมีซี รัมภูษา ผู้เรียนในรายวิชาวาทนิเทศ พูดถึงการตัดสินผู้อื่นตั้งแต่ครั้งแรกโดยไม่เปิดใจ เหมือนการตัดสินหนังสือจากหน้าปก Don't judge a book by its cover ซึ่งตัวเขาเองได้ปรับตัวในเรื่องของการเรียน เปิดรับวิธีการสอนของอาจารย์ ในรูปแบบที่ทำให้เกิดความกล้าแสดงออก เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์โดยตรง ส่งผลให้กล้าคิด กล้าพูดมากขึ้น และได้ลงมือปฏิบัติจริงจากกิจกรรมนี้

          นางสาวปณิดา ต้นสวรรค์ ผู้เรียนในรายวิชาวาทนิเทศ พูดถึงความมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ เพราะจากการที่ได้เป็นตัวแทนของหลักสูตรในการประกวด LA Ambassadors นั้นเป็นประสบการณ์ที่ท้าทาย หลายครั้งที่ท้อ จนเกิดคำถามว่าจะสู้ต่อหรือยอมแพ้ แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการฝึกฝน ทั้งการฝึกตอบคำถามและฝึกซ้อมการแสดง การพัฒนาตนเองให้เห็นว่าการสู้ไม่วันถอยทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ซึ่งจากแรงผลักดันตรงนี้ทำให้เธอได้รับรางวัลชนะเลิศ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ อาจารย์ประจำรายวิชา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมองว่าการประยุกต์ใช้เนื้อหาของรายวิชาเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนักศึกษาได้มองเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นผ่านการสื่อสาร เพราะการเป็นนักพูดที่ดีนั้นจะต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วย รวมถึงการเผยแพร่รูปแบบการเรียนการสอนในวงกว้างผ่านระบบออนไลน์ ยังทำให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

 

รับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่  https://www.facebook.com/PT.PT.Putter

เขียนข่าวโดย นายพชร เทพอาษา นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3