หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 ตุลาคม 2563 , 10:01:23     (อ่าน 825 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              วันที่ 21 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์พร้อมด้วยบุคลากร ร่วม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และพิธีวางพานพุ่ม เบื่องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนี้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำประกอบพิธี

              สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นหม่อมในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระอัยยิกาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า สมเด็จย่า พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ทรงริเริ่มงานพัฒนาต่างๆ เพื่อประชาชนยากจนด้อยโอกาส  ทรงยึดมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย นอกจากการอภิบาลพระราชโอรสทั้งสอง และพระราชธิดาแล้ว ยังได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอื่น ๆ อีกเป็นอเนกประการ ได้พระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่มูลนิธิและองค์การกุศลต่างๆ ตามกำลังพระราชทรัพย์ ทั้งยังได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข เสื้อผ้า และอาหาร ผ่านเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามแก่พระองค์ว่า "แม่ฟ้าหลวง" ด้วยเสด็จมาจากฟากฟ้าเพื่อมาปัดเป่าทุกข์แก่ราษฎร นอกจากนี้ยังทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามต่าง ๆ อาทิ พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ และพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย เป็นต้น