หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 16 ตุลาคม 2563 , 14:57:04     (อ่าน 509 ครั้ง)  


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคลสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร นั้น
 
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ดังเอกสารแนบ
 
ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 รายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 
--------------------------------------------
ประกาศ โดย นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
งานบุคคล โทร 045-353-226
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1