หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นักศึกษา ม.อุบลฯรวมพลังจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา น้อมรำลึก ในหลวง ร.9


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 ตุลาคม 2563 , 18:24:05     (อ่าน 822 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา จัด กิจกรรม จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวง รัชกาลที่ 9) 13 ตุลาคม 2563 โดยมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมนำบุคลากร และนักศึกษา ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัด กวาดลานวัด บริเวณรอบโบสถ์วิหาร ขัดพื้น เก็บขยะ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 7 รูป ณ วัดบ้านศรีไค หมู่ 4 ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาจำนวนกว่า 100 คน เทศบาลตำบลเมืองศรีไค  และชุมชนบ้านศรีไค ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 

           ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยยึดหลักตามรอยพระยุคลบาทในการใช้ชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมร่วมสืบสานพระปณิธานของพระองค์ กิจกรรมจิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา นับเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีวิถีการดําเนินชีวิต อย่างมีความสุข และยั่งยืน โดยนักศึกษาร่วมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัด กวาดลานวัด บริเวณรอบโบสถ์วิหาร ขัดพื้น เก็บขยะ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว