หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 8 ตุลาคม 2563 , 10:01:03     (อ่าน 1,241 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

               เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Suchitra Duraiเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยพร้อมคณะผู้ติดตามจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน ในโอกาส เข้าพบอธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมกิจการภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวให้การต้อนรับพร้อมรับมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการภายในและหารือถึงกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การเมือง สังคมและนโยบายต่างประเทศของอินเดีย ณ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกิจกรรมสุดท้าย

                ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและแสวงหาโอกาสทางความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในต่างประเทศ โดยประเด็นการหารือในครั้งนี้ มุ่งเน้นในส่วนกรอบความร่วมมือด้าน ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียในระดับบัณฑิตศึกษาและ โพสต์-ด็อก,การแลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแนะนำเรื่องหลักสูตรร่วมรวมถึงการพัฒนาการวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอินเดีย