หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ยอดปัจจัย 7.9 หมื่น สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดโนนเค็ง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 ตุลาคม 2563 , 21:53:28     (อ่าน 768 ครั้ง)  


              สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ ประธานคณะกรรมการ นำคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดโนนเค็ง บ้านโนนเค็ง ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รวมยอดปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 79,999 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) พร้อมนำสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาการเปรียญ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานในการแห่องค์กฐิน อิ่มบุญ อิ่มใจกันทั่วหน้า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

            โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด รับเกียรติในการเดินนำขบวนแห่องค์กฐิน พร้อมขบวนแห่ต้นเงินจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน ดอกไม้ และธูปเทียน แห่รอบพระอุโบสถ์ 3 รอบ ก่อนนำเข้าถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจากวัดโนนเค็ง  และคณะสงฆ์ ร่วมกันเป็นองค์รับพิจารณาผ้ากฐิน หลังพิธีทอดถวายผ้ากฐิน ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ได้รับเกียรติในการร่วมพิธีเทปูนหล่อเสาเอกเสาโทศาลาการเปรียญวัดโนนเค็ง ซึ่งกำลังเริ่มต้นก่อสร้าง

             ในนาม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคจตุปัจจัย และเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี นับเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอีสาน ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว