นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            



ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาตร์และการสาธารณสุข


โพสต์โดย : สุพัตรา โฉมงาม     วันที่ 22 กันยายน 2563 , 14:06:29     (อ่าน 101 ครั้ง)  


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาคความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดวิทยาลัยแพทยศาตร์และการสาธารณสุข



ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1