นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 28 สิงหาคม 2563 , 16:08:58     (อ่าน 426 ครั้ง)  


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
1.  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) 
2.  สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บ มุมซองบนขวาว่า “สมัครงาน” ภายในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
 
สามารถสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 045-353226
 
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2