หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ มอบรางวัลประกวดภาพถ่าย UBU Check In PhotoContest 2020 และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 สิงหาคม 2563 , 15:15:27     (อ่าน 640 ครั้ง)  


              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด UBU Check In Photo Contest 2020 ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมจัดพิธีมอบรางวัล และกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้านกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

              ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการ การประกวดภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด UBU Check In Photo Contest 2020 เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งได้รับความสนใจส่งภาพเข้าประกวดกว่า 200 ภาพ โดยผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายแสดงให้ทุกคนทราบถึงจุด Check In ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการตัดสิน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน ผลรางวัล ดังนี้

           รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปัฐวิกรณ์ ปัณเมด

           รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ได้แก่ นายภาคินทร์ ศิริกุล และ นายวรพล บุญจิตต์

           รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ได้แก่ นายพงศกร ร่องวารี และ นายณภัทร เกรียงกรกฏ

            รางวัลชมเชย ได้แก่ นายชานนท์ พฤษชาติ นายณภัทร เกรียงกรกฏ นายธนวรรธน์ คนฉลาด และ นายพิชิต อินทร์อ่อน 

             ในส่วนของกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 The Sun Games เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับ 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากกีฬา ยูยิสสู  ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนานักศึกษา จึงมอบทุนการศึกษา และเสื้อสามารถให้นักกีฬา ได้แก่ รางวัลเหรียญเงิน นายชัชพงส์ จรรยากรณ์ ประเภท NEWAZA รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัม  และ รางวัลเหรียญทองแดง นางสาวธัญญรัตน์ พงวรรณ์ ประเภท CONTACT รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57 กิโลกรัม  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทีม ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายธวัธชัย พันธ์จำปา นางสุกัญญา พันจำปา และนายชาญชัย บุญคุ้ม บุคลากร สังกัด สำนักวิทยบริการ เข้ารับเสื้อสามารถและทุนส่งเสริมด้านกีฬาในครั้งนี้ด้วย  

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว

เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ