หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดงาน GRAND OPENING PILOT PLANT เปิดโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือ อาคาร PILOT PLANT 1 แห่งใหม่ในอีสานตอนล่าง 2


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 สิงหาคม 2563 , 13:30:38     (อ่าน 1,430 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดงาน GRAND OPENING PILOT PLANT เปิดโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์

หรือ อาคาร PILOT PLANT 1 แห่งใหม่ในอีสานตอนล่าง 2

--------------------------------------

           เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรในเขตพื้นที่อีสานตอนล่าง 2จัดงาน GRAND OPENING PILOT PLANT เปิดตัวโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการโรงงานพร้อมเปิดบ้านให้กับผู้ประกอบการที่สนใจได้ทราบถึงการบริการที่จะเกิดขึ้น อย่างเป็นทางการ ณ อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิด ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร วิสาหกิจ SME และ Startup ในพื้นที่ ภายใต้การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ ให้มีมาตรฐานสากล และเพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณชนการเปิดให้บริการโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์อย่างเป็นทางการสำหรับโอกาสดี ๆ ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อีสานตอนล่าง 2 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ SME และ Startup ในพื้นที่ที่จะไม่ต้องยุ่งยากในการเดินทางอีกต่อไป และที่อยากมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองมาที่นี่ครบจบที่เดียว “เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสู่ห้าง” และผู้จัดงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ Chef’s cooking show จากท่านประธานในพิธีให้กับแขกผู้ร่วมงานได้ทดลองชิม และกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในส่วนต่าง ๆ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เผยว่า สำหรับโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือ อาคาร Pilot plant นี้ เป็น 1 ใน 3 ของอาคารโรงงานต้นแบบ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสร้างขึ้นภายในบริเวณพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นโรงงานมาตรฐานกลางสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ SME และ Startup ใช้ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร วิสาหกิจ SME และ Startup ในพื้นที่ ซึ่งโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือ อาคาร PILOT PLANT 1 หลังนี้ มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 2,300 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนการผลิตซึ่งประกอบด้วยห้องตัดแต่ง ห้องปรุง-ผสมแบบดิบ ห้องปรุงสุก ห้องบรรจุ และห้องแช่แข็ง รวมถึงห้องประชุม ห้องฝึกอบรม และห้องชิม ด้วย โรงงานนี้พร้อมให้บริการในหลายรูปแบบ ได้แก่ การให้บริการเครื่องจักร การให้บริการสายการผลิต การให้บริการวิจัย พัฒนา และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงรับผลิตผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการด้วย

          นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า การจัดทำอาคารโรงงานต้นแบบนี้ขึ้น โดยคาดหวังว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ SME ตลอดจน Startup ในพื้นที่ให้มีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง สามารถสร้างการขยายตัวทางด้านเศรฐกิจ ทั้งในแง่ของการเพิ่มกำลังการผลิตที่ได้มาตรฐาน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเอง อันจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดด้วย

           ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า โรงงาน Pilot Plant หรือโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรนี้ จัดสร้างขึ้นภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร Startup และ SME ในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า และยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่ให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันหลักในการพัฒนานวัตกรรมและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชนในพื้นที่

          PILOT PLANT 1 เป็นโรงงานผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ มีห้องผลิตและกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP ) สามารถผลิตหมูยอ กุนเชียง ลูกชิ้น แฮมสุกหรือรมควัน สเต็ก หมูสวรรค์ หมูสไลน์ แคปหมู เบคอน ไส้กรอกอีสาน ไส้อั่ว ปลาส้ม แหนม และอื่นๆ โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือ อาคาร PILOT PLANT 1 ในอนาคตอันใกล้จะกลายเป็นพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อีสาน และเป็นโรงงานต้นแบบให้กับผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะมีสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานได้เรียนรู้รูปแบบการจัดการโรงงานได้อย่างครบวงจร สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ดำเนินงานโดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร : 045-353-011 Email : spark@ubu.ac.th FB : UBU PILOT PLANT

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว