นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            การยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563