นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 , 13:24:08     (อ่าน 333 ครั้ง)  


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
(ฉบับประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
 
          ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคลสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ นั้น
          บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ดังนี้
 

หมายเลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

สอบได้ลำดับที่

11

นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์ศรี

1

08

นางสาวสาวิตรี กองแก้ว

สำรองลำดับที่ 1

09

นางสาวกิติยา ทองแท่น

สำรองลำดับที่ 2

04

นางสาววัลภากร สุพงษ์

สำรองลำดับที่ 3

 
 
          ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 รายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 
----------------------------
ผู้ประกาศ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
โทร 045-353-226
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1