นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 , 10:19:33     (อ่าน 231 ครั้ง)  


          ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ นั้น
 
          บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังเอกสารแนบ
 
          โดย ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ต้องเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          (ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ มาลงทะเบียนรายงานตัวเข้าสอบ เวลา 08.45-09.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาถือว่า สละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
 
-------------------------------------------
ประกาศ โดย นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
17 กรกฎาคม 2563


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1