นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 , 11:07:49     (อ่าน 360 ครั้ง)  


         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกำหนดระยะเวลารับสมัคร ดังนี้

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานผ่านช่องทางดังนี้
1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30-16.30 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00-  13.00 น.)
 
2. ผ่านทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมขวาบนซองว่า “ชื่อ- สกุล ของท่านตามด้วย ขอส่งใบสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์” ส่งมาที่ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3  อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
 
 
>> ดาวโหลดใบสมัครงาน
https://drive.google.com/file/d/1SSNJ7GtiOytApnAUYkOleYHytgpOcERf/view?usp=sharing
 
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศรับสมัครฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
 
-----------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางมะลิวัลยื เผิง่จันดา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบุคคล) โทร 045-353-226
e-mail : maliwan.j@ubu.ac.th


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3