หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (กันเกราช่อที่ 33)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 18 มิถุนายน 2563 , 16:38:08     (อ่าน 1,109 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (กันเกราช่อที่ 33)

----------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563” กันเกราช่อที่ 33 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ให้นักศึกษาใหม่รับทราบข้อมูลการให้บริการและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมคณะผู้บริหาร นายกสโมสรนักศึกษา และประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ ที่พร้อมจะให้บริการแก่นักศึกษาใหม่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่ครบวงจรและเต็มรูปแบบของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ กองบริการการศึกษาตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษาทุกคน ซึ่งรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ครั้งนี้ เริ่มจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำคณบดีทุกคณะ วีดิทัศน์ U บริการ You” Part1 : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/สำนักวิทยบริการ/กองบริการการศึกษา วีดิทัศน์ U บริการ You” Part2 : สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา จากนั้นเป็นการถ่ายทอดสด “การแนะนำระบบHandy ubu และระบบ VOC ระบบรับฟังข้อร้องเรียน”โดยมี ดร.จรวจพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นายณัฐนนท์  แก่นเกษ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมสนทนา จากนั้นเป็นวีดิทัศน์ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย “ช่อกันเกราผลิบานที่สร้างชื่อ” ต่อด้วย “เรื่องเล่าสู่ความสำเร็จ” นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายตะวัน  บุญสงค์ ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมสนทนาในนามศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเล่าสู่น้องฟัง ต่อด้วยวีดิทัศน์ “ผลงานนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562” ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และ Animation แนะนำบริการของสำนักงานพัฒนานักศึกษา” เป็นการให้บริการนักศึกษาของสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          

----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว