หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่10 และฉบับที่ 11 กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 มิถุนายน 2563 , 11:23:29     (อ่าน 1,089 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกประกาศ กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563
-ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 10) : แนวทางการเรียนสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 https://drive.google.com/file/d/10gyvxhyJp7VoYR4UUva_4-uCX5WPz8HE/view
-ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 11) : การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 https://drive.google.com/file/d/1kJsSpMxi6-Xo4wgvw0kqJuG3uMndZXw8/viewรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2