นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา)


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 10 มิถุนายน 2563 , 14:25:23     (อ่าน 575 ครั้ง)  


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ (1 อัตรา) ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
-ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ถึง วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) 
 
-สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ วงเล็บ มุมซองบนขวาว่า “สมัครงาน” ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
 
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัครฯ
 
----------------------------
ประกาศโดย
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10 มิถุนายน 2563
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2