หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สนับสนุนและส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 230 ลิตร ให้สภานักศึกษา ม.อุบลฯ ส่งต่อนักศึกษาป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 9 มิถุนายน 2563 , 00:24:41     (อ่าน 904 ครั้ง)  


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สนับสนุนและส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 230 ลิตร

ให้สภานักศึกษา ม.อุบลฯ ส่งต่อนักศึกษาป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

---------------------------------------

          ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนและส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 230 ลิตรเพื่อนำไปบรรจุขวดแบบพกพา จำนวน 3,000 ขวด เตรียมไว้แจกจ่ายให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงเปิดเทอม และเตรียมไว้ให้บริการตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารเรียน โดยมี ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมตัวแทนสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  พึ่งโพธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำไปบรรจุใส่ขวดแบบพกพาตามที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อเตรียมไว้แจกจ่ายให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3,000 ขวด และจัดเตรียมไว้ให้บริการตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากทุกฝ่ายที่มีต่อความปลอดภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคน ในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ร่วมกัน

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว