หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ผลงาน นศ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.อุบลฯ คว้ารางวัล ระดับทอง โครงการ Green youth


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 มิถุนายน 2563 , 15:36:56     (อ่าน 1,070 ครั้ง)  


          ชมรม UBU Green Club โดยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัล ผลการประเมินระดับทอง โครงการ Green youth ประจำปี 2562 จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำเสนอผลงานภายใต้โครงการ we care we share รณรงค์การลดขยะพลาสติกจากร้านเครื่องดื่ม โดยใช้แอพพลิเคชั่น ในงานการนำเสนอผลงานจากการประชุมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ เมื่อวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

        อาจารย์รัชวุฒิ   โคตรลาคำ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวถึงกรอบแนวคิดโครงการ Green youth ภายใต้โครงการ we care we share รณรงค์การลดขยะพลาสติกจากร้านเครื่องดื่ม โดยใช้แอพพลิเคชั่นว่าเป็นโครงการรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรลดการใช้แก้วน้ำพลาสติก เมื่อมีการซื้อเครื่องดื่มจากร้านค้าซึ่งเป็นการลดขยะจากแหล่งกำเนิด (Reduce) โดยสมัครลงทะเบียนผ่านระบบ เมื่อใช้งานก็ สแกน QR Code ตามร้านค้าหรือเข้า Website ถ่ายภาพตัวเองพร้อมกับแก้วน้ำส่วนตัวเมื่อซื้อเครื่องดื่ม จากนั้น Upload แชร์ลงในระบบ จะบันทึกผล สถิติของแต่ละบุคคล เช่น ปริมาณขยะพลาสติกที่ลดได้ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ ชั่วโมงกิจกรรมที่นักศึกษาได้รับ (1แก้วต่อ 9 นาที) เป็นต้น ผลการดำเนินโครงการ จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 610 คน ปริมาณขยะพลาสติกที่สามารถลดได้ทั้งหมด เท่ากับ 10,365 กรัม หรือ 691 แก้ว (1 แก้วหนัก 15 กรัม) ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถลดได้ทั้งหมด เท่ากับ 17,477.46 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์

        จุดเด่นหรือผลสำเร็จของการดำเนินโครงการนี้ที่ทางชมรมฯ ภาคภูมิใจ ประทับใจ หรือต้องการนำเสนอโครงการ We Care We Share เป็นโครงการที่มีการนำเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา โดยการนำชั่วโมงกิจกรรมที่นักศึกษาจได้รับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม รวมถึงคณะผู้บริหารทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมนี้

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว