หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัด สร้างสุขภาวะที่ดีจัดระเบียบและควบคุมสุนัขชุมชนภายในมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 มิถุนายน 2563 , 10:43:34     (อ่าน 1,435 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี  จัดโครงการจัดระเบียบและควบคุมสุนัขชุมชน  ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยรับเกียรติจาก  นายสัตวแพทย์สุพจน์  รสจันทร์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้บริการ จัดทำระเบียนประชากรสุนัข การถ่ายพยาธิ ทำหมัน ฉีดวัคซีน  บริบาลสุนัขที่ป่วย กำหนดลงพื้นที่โครงการจำนวน 6 ครั้ง เริ่มวันที่ 22พฤษภาคม 2563ที่ผ่านมา

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ศรีวรมาศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากปัญหาสุนัขชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยมีจำนวนมากส่งผลกระทบต่อชุมชนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย สร้างมลภาวะด้านเสียง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัย ตลอดจนอุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2563  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ทำการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่อาคารคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พบว่ามีจำนวนสุนัขจำนวน 64ตัว จึงได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานมีการบริหารจัดการสุนัขชุมชนอย่างเป็นระบบ ไม่ขัดต่อหลักการในการบริบาลสัตว์ โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยกำกับดูแลให้คำปรึกษาการดำเนินโครงการ ในการจัดทำระเบียนประชากรสุนัข การถ่ายพยาธิ การควบคุมทำหมัน และฉีดยาป้องโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังดำเนินการจัดทำโรงเรือนที่พักพิง สำหรับให้อาหารสุนัขตามเวลา นับว่าเป็นโครงการนำร่องที่นำไปสู่การจัดระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตของประชาคมมหาวิทยาลัย เป็นการจำกัดการแพร่กระจายโรคติดต่อที่เกิดจากสุนัข นำไปสู่การทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีต่อชุมชนภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว