หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชมเชย การประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 , 09:31:40     (อ่าน 1,028 ครั้ง)  


นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชมเชย การประกวดภาพยนตร์โฆษณา

ภายใต้แนวคิด ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.

            ผลการตัดสินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ตามโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งผลงานเรื่อง “กุมารทอง LV.1” โดยทีม ค่ายลูกเสือผสม film ( นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ) สามารถคว้ารางวัลชมเชย เงินรางวัล 15,000 บาท จากการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ครั้งนี้มาได้ ในชื่อโฆษณา กุมารทอง LV 1 โดยเป็น 1 ใน 6 ทีมที่ได้รับรางวัล จาก 121 ทีมทั่วประเทศ             

           เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะนำใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551 รวมถึงรู้จักกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ สามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 10 ทีม ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม เรียบร้อยแล้ว

 

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดี กับค่ายลูกเสือผสม film นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

กับความสำเร็จในครั้งนี้

 

สามารถรับชมผลงานภาพยนตร์โฆษณา ของ ค่ายลูกเสือผสม film ได้ที่

https://www.facebook.com/PROIC2012/videos/518110772428009/?hc_location=ufi