หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์การตรวจเชื้อ COVID-19 UBUH.COVID-19 Testing Centers


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 , 17:09:34     (อ่าน 7,415 ครั้ง)  


          โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หนึ่งในโรงพยาบาลที่ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ผ่านการรับรอง ให้เป็นสถาบันเครือข่ายตรวจเชื้อไวรัสCOVID-19 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมเปิดให้บริการตรวจ หาเชื้อไวรัส COVID-19 ณ คลินิกโรคทางเดินหายใจ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับว่าเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแห่งแรก ในเขตสุขภาพที่ 10 ที่ได้รับการรับรองในการตรวจเชื้อ COVID-19 ที่แม่นยำ ระดับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส โดยใช้หลักการ Real time PCR ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงที่สุดในปัจจุบัน  โดยการตรวจ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ Case PUI ผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้าตรวจ ในวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 - 20.30 น. ส่วนวันหยุดราชการ  เวลา 08.30 - 12.30 น. และ Case Non PUI  ผู้ที่ไม่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19สามารถเข้าตรวจ ในวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยใช้วิธีเก็บสิ่งส่งตรวจในโพรงจมูก (swab)

        ในส่วนของอัตราค่าบริการ แบ่งเป็น Case PUI(ผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19) ไม่ต้องชำระค่าบริการ  ส่วน Case Non PUI  (ผู้ที่ไม่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19) ชำระค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3,540บาท และค่าบริการทางการแพทย์ 50บาท รวม 3,590บาท/ราย (อ้างอิงกรมบัญชีกลาง)

         ผู้ที่ประสงค์รับการตรวจ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน QR code (Google form) หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ยืนยันการรับการตรวจ แจ้งวัน-เวลารับบริการตรวจ ผู้รับบริการจอดรถที่จุดจอดหน้า คลินิกโรคทางเดินหายใจ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยให้บริการ  แบบ Drive-Thru(การขับรถหรือนั่งรถยนต์ส่วนตัวผ่านเข้าจอดโดยไม่ต้องลงจากรถ) ใช้เวลา ไม่เกิน 15 นาที/คน  แจ้งผลโดยตรงทางอีเมล และโทรศัพท์ การันตีทราบผลตรวจ ภายใน 48 ชม.หลังการตรวจ 

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045-353900 ต่อ 7048 –50 ในวัน-เวลาราชการ 

                                                   เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว