หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            



ศิษย์เก่า-ผู้บริหาร ประชาคม ม.อุบลฯ บริจาค 7.4 แสน สมทบกองทุนเยียวยาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 , 11:12:40     (อ่าน 799 ครั้ง)  


          งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา โดย ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยความร่วมมือกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกคณะ ดำเนินโครงการจัดตั้ง กองทุนเยียวยาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19ภายใต้กิจกรรมพี่ช่วยน้อง30 ปี ม.อุบลฯ คนละ 30 บาท”ซึ่งเปิดรับบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “ม.อุบลราชธานีเพื่อการบริจาค” เลขบัญชี 869-300236-2  ปัจจุบันมียอดบริจาคจากคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า บุคลากร ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนกว่า 740, 317.71บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30เมษายน 2563) โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา จะได้ดำเนินการนำเงินดังกล่าว ให้ความช่วยเหลือเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาของนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

           โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและผู้มีจิตศรัทธา ได้ตระหนักถึงสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของนักศึกษา จึงได้ร่วมกันบริจาคเงิน เป็นจำนวน 378,640 บาท (ยอดเมื่อวันที่ 30เมษายน 2563)  เพื่อสมทบกองทุนเยียวยาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19ดังนี้

 1. นายก​สภามหาวิทยาลัย จำนวน10,000 บาท
 2. อธิการบดี​ จำนวน 30,000 บาท
 3. รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์​​กรรมการสภา​มหาวิทยาลัย จำนวน 10,000 บาท
 4. ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์กรรมการสภา​มหาวิทยาลัย จำนวน10,000​บาท
 5. รองอธิการบดี​ฝ่ายแผน​และพัฒนาคุณภาพองค์กร จำนวน 20,000บาท
 6. รองอธิการบดี​ฝ่ายวิจัย​นวัตกรรมและบริการวิชาการ จำนวน 20,000​บาท
 7. ​รองอธิการบดี​ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์​จำนวน 20,000 บาท
 8. รองอธิการบดี​ฝ่ายบริหาร​ จำนวน 20,000​บาท
 9. รองอธิการบดี​ฝ่ายพัฒนา​นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวน 20,000บาท
 10. ​รองอธิการบดี​ฝ่ายกายภาพ​และสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท
 11. ผู้ช่วยอธิการบดี​ฝ่ายคลัง​และทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท
 12. ผู้ช่วยอธิการบดี​ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์​ จำนวน 10,000 บาท
 13. ผู้ช่วยอธิการบดี​ฝ่ายวิชาการ ​จำนวน10,640บาท
 14. ​ผู้อำนวยการสำนักคอม​พิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 20,000 บาท
 15. ผู้อำนวยการสำนักวิทย​บริการ จำนวน ​5,000 บาท
 16. ประธานสภาอาจารย์​ จำนวน 10,000 บาท
 17. คณบดี​คณะศิลปศาสตร์ ​จำนวน 20,000บาท
 18. ​คณบดี​วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ​จำนวน 20,000 บาท
 19. คณบดี​คณะ​วิทยาศาสตร์ ​จำนวน 10,000บาท
 20. ​คณบดี​คณะ​เภสัช​ศาสตร์ ​จำนวน 10,000บาท
 21. คณบดี​คณะ​บริหาร​ศาสตร์​ จำนวน 10,000บาท
 22. คณบดี​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ จำนวน 10,000บาท
 23. คณบดี​คณะ​พยาบาล​ศาสตร์​ จำนวน 10,000บาท
 24. คณบดี​คณะเกษตรศาสตร์​ จำนวน 10,000บาท
 25. คณบดีคณะศิลปประยุ​ก​ต์​และสถาปัตยกรรมศาสตร์​ จำนวน 5,000บาท
 26. ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์​ จำนวน 5,000 บาท
 27. ผู้อำนวยการ​กองกลาง​ จำนวน 1,000บาท
 28. ผู้อำนวยการกองแผน​ จำนวน 1,000 บาท
 29. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่​ จำนวน 1,000บาท
 30. เงินสมทบกองทุนจากงานคุณแม่สมคิด ศรีวรมาศ จำนวน 20,000 บาท

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า บุคลากร ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนร่วมบริจาคสมทบกองทุน ดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้สนใจ ยังสามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “ม.อุบลราชธานี เพื่อการบริจาค” เลขบัญชี 869-300236-2  

ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำผู้ช่วยอธิการบดี​ฝ่ายวิชาการ/ข้อมูล

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว