หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            รพ.ม.อุบลฯรุกป้องกันโรคไข้เลือดออก นำเครื่องพ่นละอองฝอยกำจัดยุง ULV ก่อนเปิดภาคการศึกษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 , 13:07:39     (อ่าน 764 ครั้ง)  


                เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานควบคุมโรค นางสาวสุปรียา  นิธิพานิช และนางสาวชุดาภา   มากดี พยาบาลวิชาชีพ  ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก ป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกำจัดยุงลายตัวแก่ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอยกำจัดยุง ULV  นำร่องหน่วยงานแรก ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมลงพื้นที่ให้บริการตามคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2563 นี้

            นางสาวสุปรียา  นิธิพานิช พยาบาลวิชาชีพ กล่าวว่า ตามมติที่ประชุม ตัวแทนคณะ/หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ในเรื่องการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 โดยกำหนดแผนดำเนินงาน กำจัดยุงลายตัวแก่ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอยกำจัดยุง ULV  ในห้องเรียน ห้องทำงาน ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ทำให้ง่ายต่อการเข้าไปป้องกันด้วยการพ่นยุง ซึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องพ่นละอองฝอย ULV น้ำยาเคมี รวมทั้งชุดอุปกรณ์ป้องกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำการพ่น ทางหน่วยงานดำเนินการจัดหาเอง  ทั้งนี้ งานควบคุมโรคจะให้คำแนะนำขั้นตอนวิธีการใช้เครื่องพ่นยุงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

           ด้าน นางสาวชุดาภา   มากดี พยาบาลวิชาชีพ งานควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำจัดยุงลายตัวแก่ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอยกำจัดยุง ULVนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรชีวิตของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน จำเป็นต้องดำเนินการให้ครบทุกระยะ ได้แก่ การจำจัดน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ การดูแลสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของยุงตัวแก่ และการป้องกันโรคไข้เลือดที่สำคัญและได้ผลที่สุด คือการป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด

            คณะ/สำนัก/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือประสานงานนัดหมายวันเวลาในการพ่นยุง ได้ที่ งานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353000 ต่อ 7049 ,7050 หรือ นางสาวสุปรียา  นิธิพานิช 088-6279893

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว