หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม พัฒนาครอบครัวต้นแบบในบทบาทหนุนเสริมการเรียนรู้ภาวะวิกฤตโรคโควิด 19


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 , 14:58:56     (อ่าน 767 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม

พัฒนาครอบครัวต้นแบบในบทบาทหนุนเสริมการเรียนรู้ภาวะวิกฤตโรคโควิด 19

-------------------------------------

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “พัฒนาครอบครัวต้นแบบในบทบาทหนุนเสริมการเรียนรู้ภาวะวิกฤตโรคโควิด 19” ให้แก่ คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) สภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองศรีไค จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายยสรศักดิ์  วิริยะสุชน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร อดีตคณบดีและอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและครอบครัวเข้าใจแนวทางการเรียนออนไลน์ และมีทักษะพื้นฐานจำเป็นในการเรียนออนไลน์ และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้และการรับมือกับสถานการณ์เพื่ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรม “การใช้โปรแกรม Zoom สำหรับการเรียนการสอนและการประชุมแบบออกไลน์”จากนั้นเป็นการปฐมนิเทศการใช้โปรแกรมการเรียนออนไลน์ สำหรับโครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกลการดูแลระดับพื้นที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว