หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            น.ศ.การเงิน บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้า3รางวัลเวทีระดับชาติ การแข่งขัน Fintech University Challenge 2019


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 , 14:10:36     (อ่าน 774 ครั้ง)  


               นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้างชื่อเสียงคว้า 1 รางวัลรองแชมป์ และ2 รางวัลชมเชย ในเวทีแข่งขันระดับชาติ การแข่งขัน Fintech University Challenge 2019จากทีมร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศมากกว่า 150 ทีม รางวัลชนะเลิศ ทีม Bangwa จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ทีม Fireroseมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาทส่วนทีม PSPG และ ทีม FEP คว้า 2 รางวัลชมเชย เงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ดุสิต  จักรศิลป์  อาจารย์ประจำสาขาการเงินและการธนาคาร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว ณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

            อาจารย์ดุสิต  จักรศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาการเงินและการธนาคารกล่าวว่า ในส่วนของรูปแบบการแข่งขัน Fintech University Challenge 2019 แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

          ช่วงที่ 1 (2 ม.ค.2563 – 20 มี.ค.2563) แข่งขันการลงทุนในตลาดทุนจำลอง Simulation ในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ โดยใช้ Platform MT4 โดยสามารถใช้ Robot Trading ได้ แต่ละทีมจะมีเงินลงทุนเริ่มต้น 2,000,000 บาท คัดเลือกทีมที่มีผลการลงทุนตามเกณฑ์ Sharpe Ratio จำนวน 10 ทีม เข้ารอบสุดท้าย จากจำนวนทีมที่สมัครร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ 150 ทีม ปรากฏว่าทีมตัวแทนจากสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารอบ 10 สุดท้าย จำนวน 3 ทีม ได้แก่

  1. ทีม Firerose สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวกรรณิกาณ์ สุดสุข, นางสาวณัฐรดา ธรรมะเริง, นางสาวปพิชญา มูลดับ
  2. ทีม FEP สมาขิกประกอบด้วย นางสาวกาญจนา พันธ์สว่าง, นางสาวจิราภา  บุลารัตน์, นางสาวชลธิชา     ศรีสุระ
  3. ทีม PSPG สมาชิกประกอบด้วย นางสาวศศิวิมล อินทรบุตร, นางสาวอรณิตชา ใจเครือ, นางสาวปิยะธิดา ดาราภูมิ

          ช่วงที่ 2 (21 มี.ค.2563 – 3 เม.ย.2563) แข่งขันการนำเสนอแผนและกลยุทธ์การลงทุน โดยนำเสนอในรูปแบบ ClipVideo เพื่อนำคะแนนการนำเสนองานรวมกับคะแนนผลประกอบการลงทุนในช่วงที่ 1 โดยมีคณะกรรมการตัดสินเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ผลการแข่งขันทีมทีมตัวแทนจากสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล 3 รางวัล ดังนี้

           ทีม Firerose ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท

           ทีม FEP ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

           ทีม PSPGได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

          โดยมี ทีมอาจารย์ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย นายดุสิต  จักรศิลป์, นายธีนทัต  โกศัลยวิตร, นางสาววิชดา  ลิวนานนท์ชัย, นางสาวเคียงขวัญ  อักษรวงศ์, นายณรงค์ศักดิ์  ธงอาษา, ดร.จักริน  วชิรเมธิน และดร.สรินทิพย์  ทวีเดช เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

คลิ๊บนำเสนอ https://www.youtube.com/watch?v=ktBfsKvKce8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR12sLBt29KYNjjgH1KGI6T8TZrLQKKvH5mNuxkD9U2mKDkRFYh7s9eYnv0

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว