หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สหกรณ์ ม.อุบลฯ มอบสเปรย์แอลกอฮอร์ 75% ให้โรงพยาบาล และชุมชน จ.อุบลฯ ป้องกันเชื้อ Covid -19


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงษ์     วันที่ 29 เมษายน 2563 , 15:44:14     (อ่าน 857 ครั้ง)  


          สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอร์ 75% ให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบ โดยรับเกียรติจาก นายแพทย์สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ ให้เกียรติรับมอบ จำนวน 200 ขวดเพื่อนำไปใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันแบคทีเรีย เชื้อไวรัส Covid -19 นอกจากนี้ ยังส่งมอบให้กับ รพ.สต.บัววัด และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีไคออก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 แพร่ระบาดในวงกว้างทั่วประเทศ ภาครัฐได้กำหนดมาตรการต่างๆ ลงมาช่วยเหลือและป้องกัน เฝ้าระวังอย่างเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ตลอดจนผู้ใช้บริการในสถานพยาบาล หรือชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด จึงดำเนินโครงการจัดทำสเปรย์แอลกอฮอร์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าสหกรณ์ช่วยจิตอาสา ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้อง ใช้สัดส่วนของแอลกอฮอร์ 75%บรรจุลงในขวดแก้วขนาด 30 ml. ผลิตจำนวนทั้งสิ้น 600 ขวด

           ในส่วนของ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการออม ดูแลสวัสดิการแก่สมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1,100 คน โดยคณะกรรมการได้บริหารจัดการ อย่างเป็นระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ คลอบคลุมทุกกลุ่มสมาชิก สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก ตลอดจนช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว