หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯมอบเครื่อง UBU-UVC ฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับ รพ.๕๐พรรษา และรพ.มะเร็งอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 เมษายน 2563 , 14:41:01     (อ่าน 758 ครั้ง)  


          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร ทีมพัฒนา และผู้ประกอบการ ร่วมมอบเครื่อง UBU-UVC: Smart Germicidal Irradiation Machineให้กับโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  พร้อมผู้บริหารบุคลากรร่วมรับมอบ และในวันที่ 17 เมษายน 2563รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนอธิการบดี ในการมอบเครื่อง UBU-UVC ให้กับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้กำจัด หรือฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส Covid-19 ในห้องปฏิบัติอการต่างๆในโรงพยาบาลต่อไป

           ดร.อนิรุธ สืบสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ทีมพัฒนา และผู้ประกอบการ ได้พัฒนาเครื่อง UBU-UVC: Smart Germicidal Irradiation Machineขึ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล ในการกำจัดหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานของเครื่อง ที่ต้องไม่มองด้วยตาเปล่า หรือสัมผัสกับลำแสง UVC โดยตรง ทีมพัฒนาได้ออกแบบในการนำระบบการควบคุมจากระยะไกลเข้ามาใช้แทนการเปิด-ปิดเครื่องจากผู้ใช้งานโดยตรง  ผ่านเทคโนโลยี Internet of Things เข้ามาควบคุมการทำงานของเครื่อง ในเบื้องต้นได้ผลิตจำนวน 6 เครื่อง พร้อมนำบริจาคส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ หน่วยงานราชการในจังหวัดอุบลราชธานี

              หน่วยงานหรือโรงพยาบาล ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ดร.อนิรุธ สืบสิงห์  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 097 992 9428 หรือ อีเมล anirut.s@ubu.ac.th

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว