หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


โพสต์โดย : วรวิทย์ ชาลีพรหม     วันที่ 23 เมษายน 2563 , 14:06:13     (อ่าน 2,295 ครั้ง)  


ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ให้ยกเลิกประกาศเดิม ลงวันที่ 24 ก.พ. 2563 ให้ใช้ฉบับนี้แทนไฟล์แนบ : ไฟล์ 1