หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯสนับสนุนทำเจลอนามัย มอบศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจ.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 เมษายน 2563 , 16:16:58     (อ่าน 741 ครั้ง)  


              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนในการทำเจลอนามัยทำความสะอาดมือมอบให้กับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ธงสอาด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเดินทางเข้ารับมอบผลิตภัณฑ์ทำเจลอนามัยทำความสะอาดมือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมมอบผลิตภัณฑ์เจลอนามัย ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

             รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึง การทำเจลอนามัยทำความสะอาดมือ ครั้งนี้ โดยความร่วมมือของอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในการทำเจลอนามัยแอลกอฮอล์ 75% ตามขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้อง พร้อมบรรจุขวดแบบชนิดหัวปั้ม  ปริมาณ 450ML จำนวน 70 ขวด สามารถนำไปใช้ในการทำความสะอาดมือ ป้องกันเชื้อโรค  ลดความเสี่ยงจากโรคทางเดินอาหาร และการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เป็นอย่างดี สำหรับวิธีการใช้ หยดเนื้อเจลลงบนฝ่ามือ 2-3 หยด ถูให้ทั่วฝ่ามือโดยไม่ต้องล้างออก ข้อควรระวัง ห้ามรับประทาน ระวังอย่าให้เข้าตา เก็บให้ห่างจากเปลวไฟและอุณหภูมิสูง  

             ด้าน ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ธงสอาด ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการทำเจลอนามัยทำความสะอาดมือครั้งนี้  นับว่าเป็นความร่วมมืออันดีของ  2 หน่วยงาน ระหว่างศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล และ คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้ประสานงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ เช่น Carbomer เอทิลแอลกอฮอล์ ขวดบรรจุภัณฑ์ เพื่อมอบให้กับคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้จัดทำและผลิตเจลแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ จะไดนำไปแจกจ่ายให้กับคนพิการ หรือบุคคลที่ต้องการเจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid -19) เพื่อส่งต่อให้กับคนพิการ และผู้ดูแลชุมชนในพื้นที่ห่างที่ได้รับความเสี่ยงต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว