หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            มอบค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ปกครอง กรณีนักศึกษาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ


โพสต์โดย : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     วันที่ 9 เมษายน 2563 , 12:22:30     (อ่าน 864 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563  นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบค่าสินไหมทดแทนแก่บิดา - มารดาของนางสาวปุณิกา พงษ์เสือ นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เป็นจำนวนเงิน 270,000 บาทและเงินช่วยงานฌาปนกิจศพ 10,000 บาท