หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ด่วน ประกาศจากทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.อุบลฯ โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) และ โครงการพิเศษ คณะเภสัชฯ ทุกท่าน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 9 เมษายน 2563 , 09:50:34     (อ่าน 1,344 ครั้ง)  


            เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาให้ยกเว้นการแนบใบรับรองแพทย์ประกอบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์            

                   จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ 

https://www.facebook.com/pharmubu/photos/a.126560204090356/2884253538320995/?type=3&theater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1