หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            แพร ระพีพร ภานะรมย์ ว่าที่บัณฑิต ม.อุบลฯรุ่นที่ 29 คณะศิลปศาสตร์ ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 4.00


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 มีนาคม 2563 , 23:42:20     (อ่าน 766 ครั้ง)  


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกชั้นปี และว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน ที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังทราบผลการเรียนภาคการศึกษา 2 / 2562  ซึ่งประกาศผลผ่านระบบ REG เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายคนพึงพอใจในผลการเรียน และหลายคนอาจต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามหากเรามีความตั้งใจ มุ่งมั่น กล้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง เชื่อว่าความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อม เช่นเดียวกับ "แพร" นางสาวระพีพร ภานะรมย์ ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ผู้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียน จนได้มาซึ่งผลการเรียนสูงสุด เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 4.00

          "แพร" นางสาวระพีพร ภานะรมย์ ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ วันแห่งความสำเร็จทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 29อย่างภาคภูมิใจ ความสำเร็จครั้งนี้ตนยึดหลักการเรียนโดยทั่วไป คือตั้งใจเรียนทำความเข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์สอน ทบทวนเนื้อหาที่เรียนเพื่อสร้างความเข้าใจ สนุกกับการเรียนในทุกวิชา หัวใจหลักของการเรียนภาษา คือ คำศัพท์ ต้องขยันท่องคำศัพท์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองอยู่เสมอ และต้องหมั่นฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่เสมอๆ สร้างกำลังใจให้ตัวเองอยู่เสมอ ความสำเร็จครั้งนี้ขอบคุณครอบครัวที่เป็นกำลังใจเสมอ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์ทุกคน ขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่เคียงข้างกันเสมอ ตลอดจนนักศึกษารุ่นน้องที่เป็นกำลังใจให้รุ่นพี่ทุกคนมาโดยตลอด

            อย่างไรก็ตาม ผลการเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษา ที่วัดความรู้ความสามารถของเรา แต่สิ่งหนึ่งที่มากกว่าคือการที่เราได้นำความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตนเอง ละครอบครัว ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ และเป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันแห่งนี้ นับเป็นอีกแบบอย่างที่ดีทางด้านการศึกษา และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้องตลอดจนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว