หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 มีนาคม 2563 , 10:12:08     (อ่าน 877 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

            วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบของที่ระลึก แก่ คณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ด้านบริหาร จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสองมหาวิทยาลัย พร้อมการพูดคุยแลกเปลี่ยน แนวคิด กระบวนการ ประสบการณ์การทำงาน ระหว่างทั้งสองสถาบัน อีกด้วย