นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่


โพสต์โดย : กมลวรรณ จันทป     วันที่ 17 มีนาคม 2563 , 20:10:04     (อ่าน 1,673 ครั้ง)  


 

1. TH

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)  (ลงวันที่ 27 มกราคม 2563)

EN
   
2. TH

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศ ที่อยู่ภายใต้มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 (ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563)

EN Ubon Ratchathani University Announcement Subject: Countries and Territories under Consideration for the Implementation of the Measures and Surveillance of the Coronavirus (No. 2)
   
3. TH

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 (ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

EN (No. 3)
   
4. TH

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 4 (ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563)

EN (No. 4)
   
5. TH

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 5 (ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563)

EN
   
6. TH ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 6 (ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563)
EN  
7. TH ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 7 (ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563)
     
8. TH ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 8 (ลงวันที่ 29 เมษายน 2563)  
EN  
9. TH ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 9 (ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)  
EN  
10. TH ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 10 (ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563)  
EN  
11. TH ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 11 (ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563)  
12. TH ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 12 (ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563)