นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


โพสต์โดย : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     วันที่ 13 มีนาคม 2563 , 16:21:26     (อ่าน 586 ครั้ง)  


กรมป่าไหม้  จัดทำโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ส่งผลงาน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30 กันยายน 2563ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1