หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ผลงานหนังสั้น นศ.นิเทศฯ ม.อุบลฯ ต่อยอดจากชั้นเรียนสู่เวทีระดับประเทศ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 13 มีนาคม 2563 , 10:24:15     (อ่าน 1,457 ครั้ง)  


ผลงานหนังสั้น นศ.นิเทศฯ ม.อุบลฯ ต่อยอดจากชั้นเรียนสู่เวทีระดับประเทศ

          ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ชื่อทีมค่ายลูกเสือผสม Film ทีมผลิตหนังสั้นประเภทตลก (Comedy) เรื่อง กุมารทอง LV.1  ได้มีการต่อยอดจากกิจกรรม Short Film Project ในรายวิชาภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies) สู่เวทีการประกวดระดับประเทศ ภายใต้โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา โดยมีแนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผลงานทั้งหมด 121 ทีม จนได้เป็น 1 ใน 10 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศ

          ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาพยนตร์ศึกษา ได้วางแผนการสอนตลอดทั้งปีการศึกษา โดยการบรรยายเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีภาพยนตร์ พร้อมลงมือปฏิบัติ ร่วมถึงการเชิญวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์ในสาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้เท่าทันสื่อภาพยนตร์, อาจารย์ปัณณวิชญ์ เตชะเกรียงไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตหนังสั้น และ Mr. Daniel Davis นักประพันธ์ดนตรีจากสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและเพลงประกอบภาพยนตร์ จึงทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของภาพยนตร์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตหนังสั้น

        กิจกรรม Short Film Project มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถผลิตภาพยนตร์ได้อย่างมีมาตรฐาน โดยได้มีการประยุกต์ใช้เนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีที่สอดคล้อง และสะท้อนให้เห็นแง่มุมสุนทรียศาสตร์ทางภาพยนตร์ โดยนักศึกษาในรายวิชาจำนวน 63 คน ได้แบ่งกลุ่มเพื่อผลิตหนังสั้นตามประเภทของภาพยนตร์ (Genre) ที่สนใจ ทั้ง 7 เรื่อง ได้แก่ Thriller เรื่อง Sotto La Maschera, Horror เรื่อง NIGHTMARE, Fantasy เรื่อง Who Are You, Drama เรื่อง Remember ความทรงจำ , Musical เรื่อง นางโจรซ่า ถูกตามล่าเพราะโมโนริ, Romantic เรื่อง Love scene รักนี้ไม่มีสั่งคัท และ Comedy เรื่อง กุมารทอง LV.1 ซึ่งผลงานทุกเรื่องนั้นนักศึกษาในทุกทีมได้ส่งไปร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ อาทิ Huawei, โมโนริ , The 60 Second Film Festival ซึ่งผลงานเหล่านั้นอาจจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัล อาจจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบ แต่การที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัตินั้นล้วนเกิดคุณค่า เพราะทำให้เห็นกระบวนการทำงาน ก่อให้เกิดประสบการณ์ และเข้าใจความเป็นศิลปะของภาพยนตร์มากขึ้น

      ทีมค่ายลูกเสือผสม Film ทีมผลิตเรื่อง กุมารทอง LV.1 ได้ผ่านการคัดเลือกจากผลงานทั้งหมด 121 ทีม จนได้เป็น 1 ใน 10 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งนายกานต์ภูวนัตถ์ รุ่งรุจภูวนัตถ์ ตัวแทนทีมค่ายลูกเสือผสม Film ได้กล่าวว่า "อยากขอบคุณอาจารย์มากครับ ถ้าไม่ได้อาจารย์พัตเตอร์-สุรศักดิ์ และอาจารย์ตั้ม-ปัณณวิชญ์แนะนำก็อาจมาไม่ถึงจุดนี้ ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ที่ให้คำแนะนำ และเป็นแรงผลักดันให้พวกเราค่ายลูกเสือผสม" ทั้งนี้ทีมค่ายลูกเสือผสม Film จะเข้ารับการ Workshop พิเศษจากผู้กำกับมืออาชีพ หลังจากนั้นทางทีมจะได้ข้อแนะนำกลับไปพัฒนาผลงาน และส่งผลงานอีกครั้งในรอบตัดสินเพื่อหาผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยจะเผยแพร่ลงสื่อของคปภ. ซึ่งชาวอุบลราชธานีสามารถร่วมส่งกำลังใจเพื่อสนับสนุนผลงานของนักศึกษาได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทาง www.oic.or.th และ Facebook : proic2012

- ข่าวโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี