หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ คัดกรองนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 มีนาคม 2563 , 22:15:17     (อ่าน 775 ครั้ง)  


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองบริการการศึกษา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลงพื้นที่ตั้งจุดคัดกรองช่วงสอบปลายภาค โดยนำชุดอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด ตั้งจุดตรวจวัด ณ ทางเข้าอาคารเรียนรวม 3,4และ5 ก่อนนักศึกษาเข้าห้องสอบ หนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำบุคลากรคัดกรองอย่างละเอียด ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายก่อนเข้าห้องสอบทุกวัน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าสอบทั้ง 3 อาคารจำนวนมาก จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563

           รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ออกประกาศเพิ่มมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้เพิ่มมาตรการในการดูแลสุขอนามัยด้านอาคารสถานที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นทางเดินเข้าออกอาคาร ห้องน้ำ และจุดสัมผัสสาธารณะจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส เป็นต้น

          ในส่วนของข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในช่วงการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือให้นักศึกษา และบุคลากรผู้คุมสอบปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด โดยก่อนวันสอบหากพบว่ามีอาการไข้และมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูกเจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ควรใส่หน้ากากอนามัยและพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หากไม่สามารถมาสอบได้ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบชดเชย และในวันวันสอบให้นักศึกษามาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อผ่านกระบวนการคัดกรองตรวจวัดเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลอนามัยทำความสะอาดมือ ก่อนเข้าห้องสอบ ตามแนวปฏิบัติที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเพิ่มมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 ขอให้ประชาชน ติดตามสถานการณ์และแนวปฏิบัติของ กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าเราจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในไม่ช้า

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว