หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง COVID-19 ในประเทศไทย ถึงไหนแล้ว


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 6 มีนาคม 2563 , 10:02:35     (อ่าน 972 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง COVID-19 ในประเทศไทย ถึงไหนแล้ว

                วันที่ 4 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดการบรรยายวิชาการ เรื่อง COVID-19 ในประเทศไทย ถึงไหนแล้วโดยมีรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรให้การบรรยาย ทั้งนี้รับเกียรติจาก นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุขกล่าวให้การต้อนรับวิทยากร ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม SEC 201 ชั้น  2  อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

                โดยสถานการณ์การระบาดของโรค “ไวรัสโคโรนา หรือ “โควิด-19 ทำให้ใครหลายคนเป็นกังวล และคอยติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดถึงจำนวนผู้ติดเชื้อ อัตราการเสียชีวิต รวมไปถึงการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากการติดเชื้ออันตรายนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงได้จัดการ บรรยายวิชาการ เรื่อง COVID-19 ในประเทศไทย ถึงไหนแล้ว ขึ้น เพื่อให้ บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับโรค สถานการณ์การระบาด การติดต่อ การรักษา และที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ชะลอให้เข้าสู่ระยะที่ 3 ของการระบาดให้ช้าที่สุด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลัก ของประเทศไทยในการรับมือกับเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ 81 คน และมีการรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทาง เพจเฟสบุ๊ค วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6,258 ครั้ง

 

เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ -ภาพ/ข่าว