หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            โครงการมอบประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โพสต์โดย : ธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐกุล     วันที่ 5 มีนาคม 2563 , 11:25:54     (อ่าน 786 ครั้ง)  


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล กรุงเทพ ฯ กรมบัญชีกลางได้จัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ผ่านมาตรฐานการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติขึ้นรับโล่ห์รางวัลจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ขวัญกำลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสืบไป