หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 มีนาคม 2563 , 14:45:43     (อ่าน 724 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายอัมพล พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล รับเกียรติจาก นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 7 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

          ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และทูลเกล้าขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญาแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการช่างอันเป็นที่ประจักษ์ ตั้งแต่ทรงประดิษฐ์ของเล่น เมื่อครั้งทรงพระเยาว์วัย จนถึงเรือใบที่ทรงใช้แข่งขันในกีฬาแหลมทอง กังหันน้ำชัยพัฒนา ตลอดจนทรงตั้งโรงเรียนพระดาบส เพื่อสอนวิชาชีพให้แก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทั่วไป ทรงพระราชทานพระราชดำรัส เกี่ยวกับการช่างของไทยเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพใต้ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ความตอนหนึ่งว่า "ช่างทุกประเภทเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการ หรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่าง จึงสมควรได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกๆฝ่าย ในการส่งเสริมนั้นมีปัญหาเรื่องฝีมือ ซึ่งจะต้องปรับปรุง ให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ" กระแสพระราชดำรัสดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกล ที่มีพระราชดำริถึงความสำคัญของช่างฝีมือ ที่มีบทบาทสำคัญต่อทุกคนในสังคมไทยปัจจุบัน     

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว