หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            บิ๊นท์-สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ Miss International 2019 ร่วมงานประชุมวิชาการ ที่ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 มีนาคม 2563 , 21:42:17     (อ่าน 744 ครั้ง)  


 

          อีกหนึ่งความสำเร็จในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ประสบความสำเร็จ การประชุมวิชาการ "12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profestion in the Digital Era" ที่จัดไปเมื่อวันที่ 15-16 ภุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยมีเครือข่ายนักศึกษาเภสัชศาสตร์จาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วจำนวนมาก โอกาสนี้ รับเกียรติจาก บิ๊นท์ หรือ เภสัชกรหญิงสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ นางสาวไทย ปี 2562 และ Miss International 2019 เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนบอกเล่าประสบการณ์ เกี่ยวกับวิชาชีพและการศึกษาเภสัชศาสตร์ในยุคดิจิทัล สร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษารุ่นน้องนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

        นับเป็นครั้งแรกของ บิ๊นท์-สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์  Miss International 2019 ในการมาเยือน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และโอกาสนี้ บิ๊นท์-สิรีธร ยังเข้าเยี่ยมชมอาคารคณะเภสัชศาสตร์  และเข้ากราบพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต (องค์บัว) ซึ่งประดิษฐาน ณ หอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                                       เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ